Enténdense por actividades complementarias todas aquelas que formando parte da programación de aula e, desenvolvéndose dentro da horario lectivo, teñen un carácter diferenciado polos momentos, espazos ou recursos que utilizan.

No noso centro incluímos dentro das actividades complementarias:

 

Proxecto Somos

Proxecto somos

Cada curso, o alumnado do CPR Plurilingüe Andaina elixe unha temática común en torno á que se identifica toda a comunidade educativa.

Alumnos e alumnas aproveitan este momento de elección para traballar principios democráticos que entroncan co noso ideario: participación crítica, argumentación razoada das propostas, respecto ás diferentes opcións, traballo cooperativo e asembleario.

Despois da reflexión e o debate, ven a elección, ten lugar a votación, faise o reconto de votos e... xa temos identidade para o novo curso.

Saídas escolares: aprendendo no noso contorno

Saídas escolares

As saídas son actividades funcionais e significativas vencelladas ao descubrimento e coñecemento do contorno próximo, participando da vida e dos recursos sociais.

Cada curso escolar planifícanse as saídas de cada aula en función das temáticas a abordar e das características evolutivas das diferentes etapas. Ao longo de cada curso cada aula programa unha media de 10 saídas.

 

Obradoiros de investigación

Festas Escolares

Festa entroido

As nosas celebracións vencéllanse a manifestación culturais; deste xeito, as festas son tamén un xeito de participar na comunidade, de coñecer e respectar o patrimonio cultural e simbólico.

As principais celebracións festivas do noso centro son: Nadal, Entroido, Letras Galegas e San Xoán.

De todas elas, a máis relevante é a de Entroido, na que celebramos a identidade que cada curso escollemos no marco do proxecto “Somos”.