Participación democrática

MISIÓN

A nosa misión é a educación e formación das persoas en todos os ámbitos da vida, acompañándoas na súa aprendizaxe para ser cidadáns/ás comprometidos/as e responsables mediante un proxecto innovador e baseado na cultura cooperativa.

Coa inquedanza de liderar un proxecto educativo de calidade, constituímonos no ano 1987 xestionando unha Escola Infantil Municipal. No ano 2000, ampliamos a actividade coa construción do actual centro de Educación Infantil, Primaria e Secundaria no concello de Culleredo.

Dende entón, a cooperativa Andaina foi diversificando e ampliando as súas actividades dentro do sector da educación, formación e lecer.

Actualmente desenvolvemos servizos e actuacións nos ámbitos do ensino regrado, formación e asesoramento do profesorado, ocio e tempo libre: campamentos de verán, formación e asesoramento integral docente e cooperativo ou estadías no estranxeiro son algunhas das nosas actividades diferenciais.

VALORES

Os valores polos que nos rexemos...

 • Participación democrática e responsable mediante o compromiso e a cooperación.
 • Cultura profesional, construída a través da formación e do intercambio de experiencias nun contexto creativo.
 • Sentido crítico, entendido como capacidade de reflexión e comunicación, partindo da avaliación individual e colectiva co obxecto da mellora continua.
 • Compromiso coa realidade social, cultural, económica, tecnolóxica e lingüística, respectando as diferenzas e aprendendo delas.
 • Pedagoxías construtivistas e innovadoras que desenvolvan competencias funcionais.

PRINCIPIOS COOPERATIVOS

 • Adhesión libre e voluntaria
 • Xestión democrática
 • Participación económica
 • Autonomía e independencia
 • Educación, formación e información
 • Intercooperación
 • Compromiso coa comunidade