Calendario escolar

O centro réxese polo calendario que aproba cada curso escolar a Consellería de Educación para os centros públicos e privados concertados.

 

Horarios escolares

2º ciclo de Educación Infantil e Educación Primaria:

 

Entrada

Saída

Madrugadores

8:00

9:00

Xornada de mañá

9:00

12:20

Comedor escolar

12:20

14.20

Xornada de tarde

14:20

16:00

Act. extraescolares

16:00

17:15

Educación Secundaria Obrigatoria:

 

Entrada

Saída

Madrugadores

8:00

8:45

Xornada de mañá

8:45

13:20/13:30

Comedor escolar

13:20/13:30[1]

14.20/14:30

Xornada de tarde

14:20/14:30

16:10

Act. extraescolares

16:15

17:15


[1] En función dos días da semana.