A convivencia, como ámbito prioritario do proxecto educativo, está presente en tódolos espazos do centro e é responsabilidade de toda a comunidade.

En Andaina potenciamos estas aprendizaxes desenvolvendo actividades orientadas á xestión da convivencia escolar, con espazos e recursos específicos que reforzan as competencias persoais e sociais do alumnado.

Para facilitar e dinamizar estas propostas, o centro conta coa figura de Especialista en Convivencia, que desenvolve ademais da labor de coordinación da convivencia no centro escolar, diferentes estratexias para mellorar a convivencia no centro educativo.

  • Formación ao equipo docente na xestión do conflito e a convivencia escolar
  • Formación ás familias a través de Xuntanzas de aula (2ª xuntanza grupal)  
  • Talleres trimestrais nas aulas de primaria
  • Coordinación do Equipo de coidades e facilitación
  • Coordinación do espazo Colabora-Lab

Talleres específicos co alumnado de primaria

Equipo de coidados e facilitación

Espazo Colabora-LAB

Campañas e obradoiros conmemorativos